Books after 1944

Latest additions:
2014-08-06
19:28
ИСТОРИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ/СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ: Том І / Евгения Калинова ; Евгений Кандиларов ; Сашка Миланова ; Илияна Марчева ; et al [SUDGTL-BOOK-2014-356]
Тип файл - PDF [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2014-03-26
08:04
Докторантски и постдокторантски четения 2012 / Йордан Илиев ; Антоан Тонев ; Десислава Владимирова ; Георги Канев ; et al [SUDGTL-BOOK-2014-197]
Файлът съдържа сборник с докторантски статии и съобщения. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2013-10-25
15:37
Докторантски и постдокторантски четения 2011 / Йордан Илиев ; Антоан Тонев ; Ивана Христова ; Георги Канев ; et al [SUDGTL-BOOK-2013-657]
Файлът съдържа сборник с докторантски статии и съобщения. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2013-06-12
11:04
ДЕБАТИ И ПРОБЛЕМИ В МОДЕРНАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЧЕСКА НАУКА: ХVІІІ КЮСТЕНДИЛСКИ ЧЕТЕНИЯ 2011 Г. / Владимир Станев – съставител ; Антоан Тонев ; Янко Христов ; Георги Димов ; et al [SUDGTL-BOOK-2013-484]
Файлът съдържа сборник с доклади от ХVIІІ-те Кюстендилски четения, проведени през 2011 г. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2013-01-28
20:58
Български народни песни за Русия и Съветския съюз / Качулев, Иван (съставител) ; Стайнов, Петко (отговорен редактор) [SUDGTL-BOOK-2013-008]
Пропагандeн сборник. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2012-11-27
21:53
История на балканските народи. Том 1 (1352–1878) / Манчев, Кръстьо [SUDGTL-BOOK-2012-072]
Тип файл - HTML. [...]
Published in ЧИТАНКА:
Fulltext: Download fulltextJPG
Detailed record - Similar records
2012-07-04
18:31
Социална теория на масовата комуникация и медиите: Журналистиката като социален феномен и социална практика / Елиезер Алфандари [SUDGTL-BOOK-2012-035]
Файлът съдържа книгата на Елиезер Алфандари "Социална теория на масовата комуникация и медиите", издавана посмъртно с любезното съгласие на сестрата на автора, Таня Шинова. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2012-05-31
07:44
ПРОВАЛИТЕ В ИСТОРИЯТА: ХVІІ КЮСТЕНДИЛСКИ ЧЕТЕНИЯ 2010 Г. / Христо Беров – съставител ; Кабалан Мукарзел ; Деяна Гарчева ; Димитър Митов ; et al [SUDGTL-BOOK-2012-034]
Файлът съдържа сборник с доклади от ХVІІ-те Кюстендилски четения, проведени през 2010 г. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2012-05-30
22:37
КРИЗИТЕ В ИСТОРИЯТА: ХVІ КЮСТЕНДИЛСКИ ЧЕТЕНИЯ 2009 Г. / Владимир Станев – съставител ; Димитър Митов ; Деяна Гарчева ; Теодор Димитров ; et al [SUDGTL-BOOK-2012-033]
Файлът съдържа сборник с доклади от ХVІ-те Кюстендилски четения, проведени през 2009 г. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2012-03-22
14:42
ЗАГОВОРИ И ПРЕВРАТИ В ИСТОРИЯТА: ХV ЮБИЛЕЙНИ КЮСТЕНДИЛСКИ ЧЕТЕНИЯ 2008 Г. / Владимир Станев – съставител ; Александър Заралиев ; Божидар Драганов ; Веселка Гъркова ; et al [SUDGTL-BOOK-2012-029]
Файлът съдържа сборник с материали от XV-те юбилейни Кюстендилски четения проведени през 2008 г. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records