Bulgaria and The Cold War

Latest additions:
2010-02-25
16:09
Информация на РУМНО за положението в Полша и Унгария, и Суецката криза / полк. Кръстев [ref56-SMART-N7654ppp] [DEMO-BOOK-2010-036]
Сводка на разузнавателното управление на министерството на народната отбрана относно положението във Унгария и Полша за времето от 26 до 31 Октомври 1956 година [...]
Published in линк към пълна колекция 1:
URL: Download fulltext; Download fulltext; Download fulltext
Fulltext: Текстово описание на ръкописите - Download fulltextDOC; DEMO-BOOK-2010-036 - Download fulltextPDF; License - Download fulltextTXT

Detailed record - Similar records