KGB and NS connections and relations

Latest additions:
2011-01-04
14:50
Графити-притвор, Темски манастир / (снимка 13 от 16) [SUDGTL-BGCWKGB-2011-009]
Графити върху стенопис от притвора на църквата "Свети Георги". [...]
Published in Всички графити от притвора на църквата:
Fulltext: Download fulltextJPG
Detailed record - Similar records
2010-12-04
16:10
О деятелъности эмигрантского „Болгарского национального комитета" (БНК), август 1951 г. [SUDGTL-BGCWKGB-2010-468]
Разгледана е дейността на БНК в Париж и, най-вече, тази на бившия български военен министър Дамян Велчев. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2010-12-04
16:08
О военных приготовлениях Греции, март 1951 г. [SUDGTL-BGCWKGB-2010-467]
Кратка информация относно военната дейност на Гърция по границата й с НРБ [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2010-12-04
16:07
За свикването през пролетта на 1951 г. в Лондон конференция на социалистите, емигрирали от страните с народна демокрация, 9 януари 1951 г. [SUDGTL-BGCWKGB-2010-466]
Съобщава се за подготвянето на конференция на социалистите, емигрирали от страните с народна демокрация, която да подпомогне борбата с комунизма в Европа като припомни на всички опозиционни и враждебни опоненти в тези страни, че не са забравени [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2010-12-04
16:06
О политическом положении Болгарии, декември 1950 г. [SUDGTL-BGCWKGB-2010-465]
Информация от достоверни източници относно данните, с които разполага френското разузнаване, относно политическото положение на България към средата на същата година. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2010-12-04
16:05
О списках товаров, експорт которьх в СССР и страны, народной демократии будет в дальнейем ограничен или запрещен, ноември 1950 г. [SUDGTL-BGCWKGB-2010-464]
Съобщава се за обсъждането на списък от стоки, чиито износ в СССР и страните с народна демокрация ще бъде в бъдеще ограничен или забранен..
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2010-12-04
16:02
Вопросник, разпространяемьй американской разведкой среди, так называемых „бежанцев" и представителей реакционной эмиграции стран народной демократии, декември 1950 г. [SUDGTL-BGCWKGB-2010-463]
65-точков въпросник, разпространяван от американското разузнаване сред средите на т.нар бежанци и представители на реакционната емиграция от страните с народна демокрация..
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2010-12-04
15:47
Писмо - отговор от Р. Христозов до С. И. Филатов, 31 октомври 1950 г. / Христозов [SUDGTL-BGCWKGB-2010-461]
Обхваща повдигнатите от съветска страна въпроси по процедурата за обезпечаване и снабдяване на съветски офицери – съветници при МВР на НРБ..
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2010-12-04
15:47
Писмо от С. И. Филатов до Р. Христозов, 2 октомври 1950 г. / Филатов [SUDGTL-BGCWKGB-2010-460]
Съобщава за условията и процедурата по обезпечаване и снабдяване на две групи съветски офицери – съветници при МВР на НРБ..
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2010-12-04
15:46
Доклад от Христо Боев - зам.-директор ДДС, София, 12 юни 1950 г. / Христо Боев [SUDGTL-BGCWKGB-2010-459]
Разговори между българската и съветската делегации по установяването на контакти между разузнавателните служби на двете страни. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records