Magazines

Latest additions:
2012-02-16
16:31
Път / Анатоли Кънев [SUDGTL-MAGAZ-2012-002]
Брой 9 на списание "Път", издавано от Сдружение "Родно Лудогорие"
Published in ПЪТ:
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2011-05-26
22:44
ГОДИШНИК на СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Климент Охридски“ Исторически факултет: Докторантски четения – март ’2006 / ЛЮБОМИЛА СОЛЕНКОВА съставител [SUDGTL-MAGAZ-2011-170]
ГОДИШНИК на СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „Св. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2011-05-03
14:56
MEDIAEVALIA / Красимира Гагова [I] [SUDGTL-MAGAZ-2011-160]
MEDIAEVALIA, год. [...]
Published in MEDIAEVALIA:
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2011-03-25
09:56
Философски преглед / Димитър Михалчев [XIII] [SUDGTL-MAGAZ-2011-132]
Файлът съдържа брой от българско списание "Философски преглед", излизащо между 1929 и 1943 година. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2011-03-25
09:32
Философски преглед / проф. Димитър Михалчев [XIII] [SUDGTL-MAGAZ-2011-131]
Файлът съдържа брой от българско списание "Философски преглед", излизащо между 1929 и 1943 година. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2011-03-25
09:05
Философски преглед / проф. Димитър Михалчев [XIII] [SUDGTL-MAGAZ-2011-130]
Файлът съдържа брой от българско списание "Философски преглед", излизащо между 1929 и 1943 година. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2011-03-25
08:32
Философски преглед / проф. Димитър Михалчев [XIII] [SUDGTL-MAGAZ-2011-129]
Файлът съдържа брой от българско списание "Философски преглед", излизащо между 1929 и 1943 година. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2011-03-25
07:40
Философски преглед / проф. Димитър Михалчев [XII] [SUDGTL-MAGAZ-2011-128]
Файлът съдържа брой от българско списание "Философски преглед", излизащо между 1929 и 1943 година. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2011-03-25
07:19
Философски преглед / проф. Димитър Михалчев [XII] [SUDGTL-MAGAZ-2011-127]
Файлът съдържа брой от българско списание "Философски преглед", излизащо между 1929 и 1943 година. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2011-03-24
22:15
Философски преглед / проф. Димитър Михалчев [XII] [SUDGTL-MAGAZ-2011-126]
Файлът съдържа брой от българско списание "Философски преглед", излизащо между 1929 и 1943 година. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records