Ръкописни колекции

Последно добавени:
2011-02-10
14:24

Cod. D. Slavo 35: Книжица вместо огледалце за всякой българин, 1850 г.


1850 г..


Документ номер: SUDGTL-MSS-2011-114
Налични документи: Няма.


Подробен запис - Подобни записи
2011-02-10
12:15

Cod. D. Slavo 22: Сборник на йеросхимонах Спиридон, началото на ХІХ в.


началото на ХІХ в..


Документ номер: SUDGTL-MSS-2011-110
Налични документи: Малки плетенични заставки в бяло и червено на л. 1а, увенчана с кръстния мотив. Книгата е оформена по подражание на руските печанти издания от тази епоха.


Подробен запис - Подобни записи
2011-02-10
11:59

Cod. D. Slavo 18: Псалтикия (Рилска) от 1873 г.


Рилски манастир 1873 г..


Документ номер: SUDGTL-MSS-2011-109
Налични документи: Множество растително-геометрични инициали, оцветени с червено и зелено мастило.


Подробен запис - Подобни записи
2011-02-04
12:46

Cod. D. Slavo 17: Апокрифен сборник, първата половина на ХVІІІ в.
Документ номер: SUDGTL-MSS-2011-101
Налични документи: Киноварни инициали от геометрично-растителен тип и чернослов в заглавията.


Подробен запис - Подобни записи
2011-02-03
12:02

Cod. D. Slavo 10: Часослов на Милко Котленски, 1755 г.


1755 г., град Котел..


Документ номер: SUDGTL-MSS-2011-096
Налични документи: Заглавните букви са киноварни, инициалите са от геометрично-конструктивен тип с прекъсване на хастата с точки и тирета.


Подробен запис - Подобни записи
2011-02-03
10:56

Cod. D. Slavo 16: Монашески сборник, втората половина на ХІV в.


втората половина на ХІV в..


Документ номер: SUDGTL-MSS-2011-095
Налични документи: Заглавните букви към отделните откъси са изписани с червено мастило, което сега е избеляло до оранжево.


Подробен запис - Подобни записи
2011-02-03
10:36

Cod. D. Slavo 15: Кормчия (фрагмент), началото на ХVІ в.


ХVІ в., според писмото и правописа, може да се предположи, че паметникът произхожда от Московските писарски средища от ХVІ в..


Документ номер: SUDGTL-MSS-2011-094
Налични документи: Няма.


Подробен запис - Подобни записи
2011-02-03
10:20

Cod. D. Slavo 13: Епитимии, ХVІІІ в.
Документ номер: SUDGTL-MSS-2011-093
Налични документи: Няма.


Подробен запис - Подобни записи
2011-02-02
15:55

Cod. D. Slavo 14: Кратко житие на св. Климент Охридски, краят на ХІХ в.


край на ХІХ в..


Документ номер: SUDGTL-MSS-2011-092
Налични документи: Инициалите са с черния цвят на мастилото и са украсени с растителнии завършеци.


Подробен запис - Подобни записи
2011-02-02
15:27

Cod. D. Slavo 12: Типик, краят на ХVІІІ в.


краят на ХVІІІ в..


Документ номер: SUDGTL-MSS-2011-091
Налични документи: Няма.


Подробен запис - Подобни записи