Maps

Latest additions:
2012-05-30
22:56

Eastern Hemisphere circa 1000 BC (Източното полукалбо около 1000 г. пр. Хр.)
2008
Ключови думи: История на Стария свят, Световна история
Документ номер: SUDGTL-MAPS-2012-007


Detailed record - Similar records
2012-05-29
13:26

Roman Empire in AD 125 [Римскатa империя през 125 г. сл. Хр.]
Б.г.и

Тип файл PNG [...]


Ключови думи: Римска империя, Рим, Принципат, Стара история, Античност, II век
Документ номер: SUDGTL-MAPS-2012-006


Detailed record - Similar records
2012-05-21
14:15

Babylonia at the Time of Hammurabi [Вавилон на Хамурапи]
Б.г.и.

Размер на файла 809 КВ, 2000х1740 [...]


Ключови думи: Вавилон, Хамурапи, Месопотамия, Стара история
Документ номер: SUDGTL-MAPS-2012-005


Detailed record - Similar records
2012-05-14
21:06

The Byzantine Empire in 1265: Historical Atlas by William R Shepherd Professor of History in Columbia University, New York
1911

Политическа карта на Византия и нейните съседи около 1265 г. [...]


Ключови думи: Historical Atlas by William R Shepherd, 1911 атласи, Средновековие, Средиземноморие, ХІІІ век, Медиавистика, Средновековна история, Византийска империя, монголи, селджици, България, Сърбия, Унгария, кръстоносни държави, Морея, Босна , Унгария, Трапезундска империя, Епирско деспотство, Кралство Армения, Кипърско кралство
Документ номер: SUDGTL-MAPS-2012-004


Detailed record - Similar records
2012-05-14
13:17

East Mediterranean 1450 AD [Източното Средиземноморие, 1450 сл. Хр]
б.г.и

Тип файл PNG [...]


Ключови думи: Средновековна история, Балкани, Източно Средиземноморие, Средиземно море, Византийска империя, Османска империя, Емирство на Караман, Египет, мамелюци, Венеция, Генуа, Наксос, кръстоносци, Родоски рицари, Кипърско кралство, кръстносни държави, XV век, медиавистика
Документ номер: SUDGTL-MAPS-2012-003


Detailed record - Similar records
2012-01-13
12:12

Древните Балкани, IV век
Б.г.и.

Размер на файла 1115х845 [...]


Ключови думи: Антична история, История на Стария свят, Късна античност, Античност, Балкански полуостров, Римска империя, Византия, Източна Римска империя, Норикум, Далмация, Панония, Мизия, Македония, Дардания, Превалитана, Епир, Тракия, Италия, Язиги, Готи, IV век
Документ номер: SUDGTL-MAPS-2012-001


Detailed record - Similar records
2011-12-11
15:18

Източна Европа според Берлинския договор, 13 юни-13 юли 1878 [Eastern Europe as regulated by the Treaty of Berlin 13 June - 13 july 1878]: An Historical Atlas
1884

Тип файл JPG [...]


Ключови думи: Берлински договор, Берлински конгрес, Османска империя, Руско-турска война 1877-1878, Турция, Румъния, Русия, Австро-Унгария, Сърбия, Черна Гора, Гърция, България, 1878-1944, Източна Румелия, Добруджа, Босна и Херцеговина, Санджак, дипломация, външна политика, XIX век, Нова история, Албания, албанци, илири
Документ номер: SUDGTL-MAPS-2011-200


Detailed record - Similar records
2011-08-02
21:42

England and France, 1455-1494 [Англия и Франция, 1455-1494 г.]: Historical Atlas by William R Shepherd Professor of History in Columbia University, New York
1911

Политическа карта на Англия и Франция, 1455-1494 г. [...]


Ключови думи: Historical Atlas by William R Shepherd, 1911 ; атласи, Европа, Средновековие, ХV век, Франция, династия Валоа, Англия, Ланкастър, Йорк, апанажи, политическа карта
Документ номер: SUDGTL-MAPS-2011-199


Detailed record - Similar records
2011-08-02
20:38

Spain, 910-1492 [Испания през 910-1492 г.]: Historical Atlas by William R Shepherd Professor of History in Columbia University, New York
1911

Политическа карта на Испания през 910 г. [...]


Ключови думи: Historical Atlas by William R Shepherd, 1911, атласи, Европа, Испания, кралство Леон, кралство Навара, емирство Кордоба, кралсто Арагон, Португалия, Гранада, Средновековие, Х-ХV век, политическа карта
Документ номер: SUDGTL-MAPS-2011-198


Detailed record - Similar records
2011-08-02
19:50

The Great Schism 1378-1417. France in 1453 [Великата схизма 1378-1417. Франция през 1453 г.]: Historical Atlas by William R Shepherd Professor of History in Columbia University, New York
1911

Политическа карта на Великата схизма 1378-1417. [...]


Ключови думи: Historical Atlas by William R Shepherd, 1911, атласи, Европа, Централна Европа, Средновековие, ХІV век, ХV век, Франция, Великата схизма, политическа карта
Документ номер: SUDGTL-MAPS-2011-197


Detailed record - Similar records