Монографии

Последно добавени:
2014-03-03
14:51
Потестарната култура в родово племенните общества / Тепавичаров, Веселин [SUDGTL-BOOK-2014-152]
В монографията са разгледани хипотезите за генезиса на потестарната култура, как тя се съвместява с религиозността, връзките между възрастта, полът и властта в родово-племенните общества и др..
Fulltext: Download fulltextJPG
Подробен запис - Подобни записи
2014-03-03
14:34
Подбрани извори за българската история. Т. 2.: Българските държави и българите през Средновековието. / Георги Бакалов ; Георги Владимиров ; Диана Илиева ; Ваня Мичева ; et al [SUDGTL-BOOK-2014-151]
Сборник документи
Fulltext: Download fulltextJPG
Подробен запис - Подобни записи
2014-03-03
14:31
Средновековният български владетел: Титулатура и инсигнии / Георги Бакалов [SUDGTL-BOOK-2014-150]
Монография
Fulltext: Download fulltextPNG
Подробен запис - Подобни записи
2014-03-03
14:26
Християнски справочник / Георги Бакалов ; Тотю Коев [SUDGTL-BOOK-2014-149]
Колективна монография
Fulltext: Download fulltextJPG
Подробен запис - Подобни записи
2014-03-03
14:00
Аудиовизуални информационни технологии в образованието / Тодоров, Юри [SUDGTL-BOOK-2014-140]
Книгата е ориентирана към читатели, студенти и преподаватели, които искат да са в течение с новите тенденции в областта на аудиовизуалното онагледяване и информационните технологии в приложение към училищното преподаване..
Fulltext: Download fulltextJPG
Подробен запис - Подобни записи
2014-03-03
13:57
Количествени методи в историята и нейната дидактика / Тодоров, Юри [SUDGTL-BOOK-2014-139]
Книгата представя основните методи за количествен анализ в областта на историческите изследвания. [...]
Fulltext: Download fulltextJPG
Подробен запис - Подобни записи
2014-03-03
13:54
Информационни техноогии в образованието / Тодоров, Юри [SUDGTL-BOOK-2014-138]
Представени са основните информационни технологии, полезни при работата на настоящи и бъдещи учители, но и на специалисти от всички хуманитарни дисциплини. [...]
Fulltext: Download fulltextJPG
Подробен запис - Подобни записи
2014-03-03
13:51
Клиометрия / Тодоров, Юри [SUDGTL-BOOK-2014-136]
Книгата представя основните методи за количествен анализ в областта на историческите изследвания. [...]
Fulltext: Download fulltextJPG
Подробен запис - Подобни записи
2014-03-02
21:33
Мексико – България. Образователни паралели. Сравнително историческо образование в края на ХХ век / Табакова, Красимира [SUDGTL-BOOK-2014-121]
Монографията представлява сравнително изследване на различните аспекти на състоянието на образованието в Мексико и в България в края на ХХ век и на учебниците по история в двете страни..
Fulltext: Download fulltextJPG
Подробен запис - Подобни записи
2014-02-23
21:23
Културната политика на българската държава (1885-1908) / Мария Радева [SUDGTL-BOOK-2014-103]
Монографията проследява съдържанието, тенденциите и механизмите на културната стратегия в началните десетилетия на модерната ни държавност. [...]
Fulltext: Download fulltextJPG
Подробен запис - Подобни записи