НАТО на Балканите

Последно добавени:
2010-05-28
17:15
Протокол "А" № 82 от заседанието на Политбюро на ЗК на БКП, състояло се на 28.І.1972 г. [SUDGTL-NATO-2010-047]
Документът съдържа протокола от заседанието, плюс изказванията на Тодор Живков и Леонид Брежнев на заседанието на Политическия консултативен комитет на ОВД, състояло се в Прага на 25 януари 1972 г [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Подробен запис - Подобни записи