Фото архив

Последно добавени:
2014-02-08
21:09

проф. кардинал Валтер Каспер: Церемония по връчване на почетното звание Доктор хонорис кауза на богословските науки и почетен знак със синя лента на негово превъзходителство проф. кардинал Валтер Каспер, 10 октомври 2002 г.
2002

дигитализиран негатив


Ключови думи: Honoris causa, почетен доктор, кардинал Валтер Каспер, богословски науки
Документ номер: SUDGTL-PHOTO-2014-066


Подробен запис - Подобни записи
2014-02-08
21:08

проф. кардинал Валтер Каспер: Церемония по връчване на почетното звание Доктор хонорис кауза на богословските науки и почетен знак със синя лента на негово превъзходителство проф. кардинал Валтер Каспер, 10 октомври 2002 г.
2002

дигитализиран негатив


Ключови думи: Honoris causa, почетен доктор, кардинал Валтер Каспер, богословски науки
Документ номер: SUDGTL-PHOTO-2014-065


Подробен запис - Подобни записи
2014-02-08
21:06

проф. кардинал Валтер Каспер: Церемония по връчване на почетното звание Доктор хонорис кауза на богословските науки и почетен знак със синя лента на негово превъзходителство проф. кардинал Валтер Каспер, 10 октомври 2002 г.
2002

дигитализиран негатив


Ключови думи: Honoris causa, почетен доктор, кардинал Валтер Каспер, богословски науки
Документ номер: SUDGTL-PHOTO-2014-064


Подробен запис - Подобни записи
2014-02-08
21:05

проф. кардинал Валтер Каспер: Церемония по връчване на почетното звание Доктор хонорис кауза на богословските науки и почетен знак със синя лента на негово превъзходителство проф. кардинал Валтер Каспер, 10 октомври 2002 г.
2002

дигитализиран негатив


Ключови думи: Honoris causa, почетен доктор, кардинал Валтер Каспер, богословски науки
Документ номер: SUDGTL-PHOTO-2014-063


Подробен запис - Подобни записи
2014-02-08
21:03

проф. кардинал Валтер Каспер: Церемония по връчване на почетното звание Доктор хонорис кауза на богословските науки и почетен знак със синя лента на негово превъзходителство проф. кардинал Валтер Каспер, 10 октомври 2002 г.
2002

дигитализиран негатив


Ключови думи: Honoris causa, почетен доктор, кардинал Валтер Каспер, богословски науки
Документ номер: SUDGTL-PHOTO-2014-062


Подробен запис - Подобни записи
2014-02-08
21:02

проф. кардинал Валтер Каспер: Церемония по връчване на почетното звание Доктор хонорис кауза на богословските науки и почетен знак със синя лента на негово превъзходителство проф. кардинал Валтер Каспер, 10 октомври 2002 г.
2002

дигитализиран негатив


Ключови думи: Honoris causa, почетен доктор, кардинал Валтер Каспер, богословски науки
Документ номер: SUDGTL-PHOTO-2014-061


Подробен запис - Подобни записи
2014-02-08
20:56

Бернд-Артин Веселс: Церемония по удостояването на Бернд-Артин Веселс, Германия, с почетното звание Доктор хонорис кауза и почетен знак със синя лента, инвестирал в Университета 25 000 дойче марки, 14 юни 2000 г.
2000

дигитализиран негатив


Ключови думи: Honoris causa, почетен доктор, стопански науки, Бернд-Артин Веселс
Документ номер: SUDGTL-PHOTO-2014-060


Подробен запис - Подобни записи
2014-02-08
20:54

Бернд-Артин Веселс: Церемония по удостояването на Бернд-Артин Веселс, Германия, с почетното звание Доктор хонорис кауза и почетен знак със синя лента, инвестирал в Университета 25 000 дойче марки, 14 юни 2000 г.
2000

дигитализиран негатив


Ключови думи: Honoris causa, почетен доктор, стопански науки, Бернд-Артин Веселс
Документ номер: SUDGTL-PHOTO-2014-059


Подробен запис - Подобни записи
2014-02-08
20:53

Бернд-Артин Веселс: Церемония по удостояването на Бернд-Артин Веселс, Германия, с почетното звание Доктор хонорис кауза и почетен знак със синя лента, инвестирал в Университета 25 000 дойче марки, 14 юни 2000 г.
2000

дигитализиран негатив


Ключови думи: Honoris causa, стопански науки, почетен доктор, Бернд-Артин Веселс
Документ номер: SUDGTL-PHOTO-2014-058


Подробен запис - Подобни записи
2014-02-08
20:52

Бернд-Артин Веселс: Церемония по удостояването на Бернд-Артин Веселс, Германия, с почетното звание Доктор хонорис кауза и почетен знак със синя лента, инвестирал в Университета 25 000 дойче марки, 14 юни 2000 г.
2000

дигитализиран негатив


Ключови думи: Honoris causa, почетен доктор, Бернд-Артин Веселс, стопански науки
Документ номер: SUDGTL-PHOTO-2014-057


Подробен запис - Подобни записи