Фото архив

Последно добавени:
2013-01-21
20:48

Дете в село Гълъбовци, 1941
1941

Черно-бяла фотография на момиченце на около две години и половина [...]


Ключови думи: България, 1878-1944, Гълъбовци, села, черно-бяла фотография, Втора световна война, Социална история, Съвременна история, ХХ век, 1040-1950
Документ номер: SUDGTL-PICTURE-2013-001


Подробен запис - Подобни записи
2012-11-19
12:12

Хоро в IV софийски район
1950

Чернобяла снимка [...]


Ключови думи: България, 1944-1989, Албум IV район БКП, чернобяла фотография, снимки, ритуали, обичаи, народни танци, комунизъм, социализъм, БКП, София, Съвременна история, ХХ век, 1940-1950, Архив Anаmnesis
Документ номер: SUDGTL-PICTURE-2012-010


Подробен запис - Подобни записи
2012-11-16
18:28

Хоро в IV софийски район
1950

Чернобяла снимка [...]


Ключови думи: България, 1944-1989, Албум IV район БКП, чернобяла фотография, снимки, ритуали, обичаи, народни танци, комунизъм, социализъм , БКП, София, Съвременна история, ХХ век, 1940-1950, Архив Anemnesis
Документ номер: SUDGTL-PICTURE-2012-009


Подробен запис - Подобни записи
2012-11-11
17:42

Мач от Държавното първенство по шах, 1945 г.
1945

Чернобяла снимка [...]


Ключови думи: чернобяла фотография, снимки, спорт, шах, семейна история, култ към личността, Сталин, Ленин, София, Съвременна история, ХХ век, 1940-1950, Архив Anemnesis
Документ номер: SUDGTL-PICTURE-2012-008


Подробен запис - Подобни записи
2011-06-06
14:51

Семейна снимка, Смолянско, 1928 г.
1928

Семейна снимка, Смолянско, 1928 г [...]


Ключови думи: чернобяла фотография,, снимки,, семейна история, Смолян, Родопи, Съвременна история, ХХ век, 1920-1930
Документ номер: SUDGTL-PICTURE-2011-172


Подробен запис - Подобни записи
2011-06-06
14:49

Семейна снимка, Смолянско, 1919 г.
1919

Семейна снимка, Смолянско, 1919 г [...]


Ключови думи: чернобяла фотография,, снимки,, семейна история, Смолян, Родопи, Съвременна история, ХХ век, 1910-1920
Документ номер: SUDGTL-PICTURE-2011-171


Подробен запис - Подобни записи
2011-02-04
20:19

Народен театър
1961

Снимка, наречена „Народен театър“. [...]


Ключови думи: театри, Народен театър, България, 1944-1989, София, български градове, социализъм, комунизъм, изкуство, Димитър Попов (1912-1982), архитектура, ХХ век, 1960-1970
Документ номер: SUDGTL-PICTURE-2011-103


Подробен запис - Подобни записи
2011-01-31
23:00

Археологически музей
1961

Снимка, наречена „Археологически музей“. [...]


Ключови думи: музеи, Археологически музей, представителни сгради, България, 1944-1989, София, български градове, социализъм, комунизъм, Димитър Попов (1912-1982), архитектура, археология, ХХ век, 1960-1970
Документ номер: SUDGTL-PICTURE-2011-090


Подробен запис - Подобни записи
2011-01-31
19:25

Университета
1961

Снимка, наречена "Университета". [...]


Ключови думи: университети, Софийски университет, представителни сгради, България, 1944-1989, София, български градове, социализъм, комунизъм, Димитър Попов (1912-1982), архитектура, ХХ век, 1960-1970
Документ номер: SUDGTL-PICTURE-2011-089


Подробен запис - Подобни записи
2011-01-30
20:48

Селище „Държавна сигурност“
1942

Снимка на концлагера Кръсто поле, Размери на файла 1024х658, 492,1 КВ. [...]


Ключови думи: Селище „Държавна сигурност“, концентрационни лагери, Кръсто поле, Еникьой, Ксанти, МВР, репресии, терор, Държавна сигурност, Втора световна война, България, 1878-1944, Гърция, съпротива, Държавна сигурност, Съвременна история, ХХ век, 1940-1950
Документ номер: SUDGTL-PICTURE-2011-088


Подробен запис - Подобни записи