Презентации

Последно добавени:
2011-04-14
21:15
Демонстрация на уеб-платформата на Университеския дигитализационен център SUDigital / Димитър Григоров ; Орлин Александров ; Андрей Лунин [SUDGTL-PRESENT-2011-067]
Презентация [...]
Fulltext: Download fulltextPPT
Подробен запис - Подобни записи