Младежта и комунистическият режим в България

Последно добавени:
2010-10-08
15:59
Съдоклад на отделите "Организационен", "Идейно- възпитателна дейност" и "Култура" на на Централния комитет на ДКМС [SUDGTL-BGCW-2010-312]
Докладът от 23 ноември 1985 г. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Подробен запис - Подобни записи
2010-07-27
06:58
Решение на Секретариата на ЦК на ДКМС и ръководството на МВР за по-нататъшно усъвършенствуване съвместната дейност в борбата срещу идеологическата диверсия, престъпността и отрицателните прояви сред младежта [SUDGTL-BGCW-2010-261]
Решенията от проведеното на 10 юли 1984 г [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Подробен запис - Подобни записи
2010-07-26
10:43
Стенограма от съвместно заседание на Секретариата на ЦК на ДКМС и ръководството на МВР [SUDGTL-BGCW-2010-259]
Стенограмата от заседания на Секретариата на ЦК на ДКМС, проведено на 10 юли 1984 г. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Подробен запис - Подобни записи