000016818 001__ 16818
000016818 037__ $$aEMICH:1970/477
000016818 100__ $$aKorff, Jennifer M.
000016818 245__ $$aMusic therapy self-employment resource binder [electronic resource] / Jennifer M. Korff.
000016818 260__ $$bEastern Michigan University$$c2006
000016818 500__ $$aThesis--Eastern Michigan University, 2006.
000016818 520__ $$aSenior Thesis submitted to the Eastern Michigan University Honor's Program.
000016818 65017 $$aEastern Michigan University Dissertations.
000016818 8564_ $$uhttps://dspace.emich.edu:8443/dspace/handle/1970/477$$zEMICH:1970/477
000016818 909C0 $$Y2006
000016818 909C4 $$dhttps://dspace.emich.edu:8443/dspace/handle/1970/477$$pEMICH:1970/477
000016818 980__ $$aEMICH