SUDGTL-BGCWNS-2010-444

Заповед за работата с агентурата в органите на ДС и мерки за нейното подобряване, № С-308, София, 8 декември 1953 г.

Георги Цанков

1953

Описание: Още един архивен документ, който разкрива вълната от поголовно преследване на „врагове на народа" и „предателите", започнала през 1949 г. с процеса срещу Трайчо Костов. Заповедта на министъра е в резултат на обсъдената от Политбюро работа на МВР и ДС през ноември 1953 г. Министерската заповед до голяма степен се отнася за прочистването на агентурния апарат от „всекакви предатели, двойници и негодни сътрудници". Обърнато е сериозно внимание на политическото възпитание на агентурата.
Език: bul Страници: 17
Ключови думи: ДС – структура и документи ; агентура ; Трайчо КОСТОВ ; вербуване на агенти ; агент ; информатор ; оперативен работник ; резидент ; явочна квартира ; България ; ДС
Бележки: АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, on. 11, а.е. 16, л. 151-167

 

 Record created 2010-11-27, last modified 2010-11-27


Fulltext:
Download fulltext
PDF