SUDGTL-BGCWNS-2010-446

Заповед за разширяване функциите и отговорността на някои началници по ДС с оглед подобряване оперативността при решаване задачите в агентурно-оперативната и следствена работа на органите на Държавна сигурност, № С-222, София, 1 септември 1953 г.

Георги Цанков

1953

Описание: Министерска заповед се отнася за правомощията на министъра по утвърждаването на вербовки на различни лица. Тук заповедта се разширява и за правомощията на помощник-министрите и началниците на различните управления на ДС. Прави впечатление многото поправки и допълнения, направени на ръка върху заповедта, подписана от министър Георги Цанков.
Език: bul Страници: 8
Ключови думи: ДС – структура и документи ; вербуване на агенти ; завеждане на агентурни разработки ; България ; ДС
Бележки: АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, on., 11а.е. 14, л. 401-407

 

 Record created 2010-11-27, last modified 2010-11-27


Fulltext:
Download fulltext
PDF