SUDGTL-BGCWNS-2010-447

Заповед за въвеждане ред за утвърждаване вербовката на агентура, завеждане на разработки и извършването на арести, № 4027-П, София, 3 март 1951 г.

Георги Цанков

1951

Описание: Концентрира се правомощието за разрешение и утвърждаване на вербуването на сериозен кръг лица единствено и само от министъра на вътрешните работи. В този списък влизат чужди дипломати, представители на интелигенцията и научните среди, служители в държавния апарат от директор нагоре, лица, заемащи видно обществено положение, армейски офицери от командир на дивизия нагоре и на всички агенти, действащи зад граница. Изброен е и кръгът на лицата, чието арестуване трябва да става със санкция на министъра.
Език: bul Страници: 5
Ключови думи: ДС – структура и документи ; вербуване на агенти ; завеждане на агентурни разработки ; България ; ДС
Бележки: АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, on. 11, а.е. 7, л. 75-79

 

 Record created 2010-11-27, last modified 2010-11-27


Fulltext:
Download fulltext
PDF