SUDGTL-BGCWNS-2010-448

Заповед за въвеждането на нова инструкция по оперативния отчет в поделенията на ДС в Министерството на вътрешните работи, № С-276, София, 10 октомври 1953 г.

Георги Цанков

1953

Описание: Заповедта засяга процеса на преразглеждането и пререгистрацията на делата в ДС. Целта е да оперативният отчет да се освободи от незначителни дела и в същото време агентурната мрежа да се освободи от разшифровани агенти, „двуличници, дезинформатори и предатели", характерни изрази за езика на ДС от края на Сталиновия период в България.
Език: bul Страници: 5
Ключови думи: ДС – структура и документи ; картотекиране на агентура ; България ; ДС
Бележки: АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, on. 11, а.е. 15, л. 186-190

 

 Record created 2010-11-27, last modified 2010-11-27


Fulltext:
Download fulltext
PDF