SUDGTL-BGCWNS-2010-449

Инструкция по оперативния отчет в поделенията на ДС на Министерството на вътрешните работи на НР България, София, 10 октомври 1953 г.

Георги Цанков

1953

Описание: Освен подробно разписание за отчета на агентурния апарат за първи път са дадени указания за отчета на „вражеските елементи", т. е. на обектите. Същото се отнася и за реда за завеждането и отчета на следствените дела по линия на ДС. Документът съвпада с края на управлението на Вълко Червенков и носи подписа на министъра на вътрешните работи Георги Цанков.
Език: bul Страници: 41
Ключови думи: МВР ; ДС – структура и документи ; оперативен отчет ; картотекиране на агентура ; завеждане на агентурни разработки ; следствени дела ; агент ; информатор ; оперативен работник ; резидент ; явочна квартира ; България ; ДС
Бележки: АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, on. 11, а.е. 15, л. 191-230

 

 Record created 2010-11-27, last modified 2010-11-27


Fulltext:
Download fulltext
PDF