SUDGTL-BGCWNS-2010-450

Справка относно структурата и организацията на МВР и неговите поделения за периода 1944-1952 год., София, 5 февруари 1955 г.


1955

Описание: Дава представа за структурните изменения в министерството, включително и в Държавна сигурност за посочения период. Открита е във фонд 1 „Секретариат" на архива на МВР, където в описанието на архивната единица е посочено, че справката е от февруари 1955 г. Документът не дава представа от кого е подготвен и за кого е бил адресиран.
Език: bul Страници: 3
Ключови думи: МВР ; Дирекция на Народната милиция ; ДС – структура и документи ; България ; ДС
Бележки: АКРДОПБГДСРСБНА -М, ф. 1, on.1, а.е. 3605, л. 1-3

 

 Record created 2010-11-27, last modified 2010-11-27


Fulltext:
Download fulltext
PDF