SUDGTL-BGCWNS-2010-451

Описание структурата на Министерството на вътрешните работи на Народна Република България, София, декември 1953 г.


1953

Описание: Безспорно един от най-ценните архиви документи, отнасящи се до структурата на Държавна сигурност в системата на МВР. В него не само е дадена общата структура на ДС, но подробно е описана дейността на всяко едно от управленията й и на самостоятелните й отдели към края на 1953 г. Ценността на документа се състои и в това, че са посочени и щатове (оперативни и технически) за всяка една описана структура, както за ДС като цяло (общо 8266 души, от които 6244 оперативен състав и 2022 технически), така също и за милицията (8702 души), и за МВР заедно с войските и другите подразделения към него (16 419 души).
Език: bul Страници: 43
Ключови думи: МВР ; I управление ; II управление ; III управление ; IV управление ; V управление ; VI управление ; VII управление ; отделение Филтър ; отделение Дезинформация ; отделение РадиоКРО ; Отдел по милицията ; Дирекция на Народната милиция ; Управление Кадри ; ДС – структура и документи ; България ; ДС
Бележки: АКРДОПБГДСРСБНА -М, ф. 1, on.2, а.е. 95, л. 1-43

 

 Record created 2010-11-27, last modified 2010-11-27


Fulltext:
Download fulltext
PDF