SUDGTL-BGCWNS-2010-453

Инструкция за водене и отчитане дейността на агентурната мрежа, София, 1949 г.


1949

Описание: Това е най-ранно датираната инструкция по линия на агентурния апарат след 9 септември 1944 г., открит в архивите на ДС. Интересното в случая е, че инструкцията е открита във фонд 9 на архива на Националната разузнавателна служба, в чийто опис е записано, че се отнася до III отдел (разузнавателен) на дирекция „Държавна сигурност". В описанието на архивната единица е посочено, че документът е от 1949 г. По същество инструкцията по всяка вероятност се е отнасяла за органите на цялата дирекция „Държавна сигурност", защото в документа са посочени правомощията по разрешаването на вербуване на агенти, както в централните структури, така също и в областните и околийските. Инструкцията съдържа подробни описания за реда за вербуване, видовете на агентурните досиета, които се завеждат и задълженията и изискванията към оперативните работници. Посочени са и правилата за архивиране на агентурните дела.
Език: bul Страници: 4
Ключови думи: ДС – структура и документи ; вербуване на агентура ; България ; ДС
Бележки: АКРДОПБГДСРСБНА -Р, ф. 9, on. 1, а.е. 27, л. 13-16

 

 Record created 2010-11-27, last modified 2010-11-27


Fulltext:
Download fulltext
PDF