SUDGTL-BGCWNS-2010-454

Заповед за създаване на Главна дирекция на народната милиция с две дирекции - Дирекция на Народната милиция и Дирекция на Държавна сигурност, П 489-П, София, 23 май 1947 г.

Антон Югов

1947

Описание: Издадена е в изпълнение на постановлението на правителството от април същата година за издигане на Дирекцията на народната милиция в Главна дирекция на народната милиция и съответно обособяването на отдел „Държавна сигурност" в дирекция към Главна дирекция на народната милиция. В министерската заповед също е подчертано, че дирекцията „Държавна сигурност" остава поделение на народната милиция. Заповедта се състои от 3 страници и е подписана от министър Антон Югов. Документът е архивиран във фонд 1 „Секретариат" на МВР.
Език: bul Страници: 3
Ключови думи: Дирекция на Народната милиция ; ДНМ ; Главна дирекция на Народната милиция ; Дирекция на Държавна сигурност ; Дирекция на ДС ; ДС – структура и документи ; България ; ДС
Бележки: АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, on 11, а.е. 2, л. 12-14

 

 Record created 2010-11-27, last modified 2010-11-27


Fulltext:
Download fulltext
PDF