SUDGTL-BGCWNS-2010-455

Заповед за структуриране на Дирекция на Държавна сигурност, П 179, София, 8 май 1947 г.

Руси Христозов

1947

Описание: Заповедта е следствие на I-во постановление на Министерския съвет от 19 април 1947 г., с което ДНМ е издигната в главна дирекция, а отдел „Държавна сигурност" - в дирекция. Както е подчертано в заповедта, това не означава, че ДС се отделя, а тя продължава да е „орган на народната милиция".
Език: bul Страници: 2
Ключови думи: Дирекция на Народната милиция ; ДНМ ; Главна дирекция на Народната милиция ; Дирекция на Държавна сигурност ; отделение Охрана ; отделение Кадри ; ДС – структура и документи ; България ; ДС
Бележки: АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, on. 1, а.е. 375, л. 9-10

 

 Record created 2010-11-27, last modified 2010-11-27


Fulltext:
Download fulltext
PDF