SUDGTL-BGCWNS-2010-456

Доклад за организацията и дейността на отдел Държавна сигурност, София, 7 септември 1946 г.


1946

Описание: Съдържа както схема на отдела, така и обобщен отчет за дейността, задачите и преструктурирането му в периода 9 септември 1944 – септември 1946 г., в първите две години от управлението на БКП. Докладът е подписан от началника на отдел „Държавна сигурност", като е адресиран до директора на Народната милиция. В него е посочен броят на информаторите и сътрудниците на Държавна сигурност в София и е направен преглед на дейността по отделения и по най-важните самостоятелни служби.
Език: bul Страници: 7
Ключови думи: ДС – структура и документи ; отделение Д ; България ; ДС
Бележки: АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, on. 1, а.е. 219, л. 1-7

 

 Record created 2010-11-27, last modified 2010-11-27


Fulltext:
Download fulltext
PDF