@article{SUDGTL-CARIC-2010-385,
   title    = "Без заглавие",
   year     = "1979",
   note     = "Карикатурата е във вестник
           Катимерини, който представя
           позициите на управляващата
           партия "Нова демокрация". Тя е
           публикувана на 28 май 1979 г., когато
           е подписан договорът за
           присъединяване на Гърция към
           ЕИО. Карикатурата набляга на
           благосклонното отношение от
           страна на общността към гръцката
           кандидатура и на отношението на
           оставащите извън нея страни.",
}