SUDGTL-BGCWNS-2010-429 SUDGTL-BGCWNS-2010-457

Доклад от Димитър Стоянов - министър на вътрешните работи, София, 31 май 1973 г.

Димитър Стоянов

1973

Описание: Обосновава се необходимостта от приемането на ново „Положение за работата на Разузнавателното управление при МВР". Министърът подчертава, че документът е съгласуван с КГБ. Новото „Положение" заменя предишното от 1963 г., по което разузнаването е работило дотогава.
Език: bul Страници: 3
Ключови думи: Димитър Стоянов ; Разузнавателно управление ; МВР ; КГБ ; ДС – структура и документи ; Положение за работата на Разузнавателното управление на МВР ; СССР ; България ; ДС
Бележки: АКРДОПБГДСРСБНА -Р, ф. 9, on. 2, а.е. 2, л. 24-27

 

 Record created 2010-11-28, last modified 2010-11-28


Fulltext:
Download fulltext
PDF