SUDGTL-BGCWKGB-2010-458

За реда, по който ще се осъществява контактът между органите на външно-политическото разузнаване на СССР и външно-политическото разузнаване на НРБ, 3 юни 1950 г.


1950

Описание: Относно договореността за осъществяване на контакт на съветското външно-политическо разузнаване с това на НРБ по обмяната на разузнавателни сведения, оказването на взаимна помощ в разузнавателната работа против капиталистическите страни и кликата на Тито в Югославия, съвместното провеждане на разузнавателни мероприятия против тези страни.
Език: bul Страници: 2
Ключови думи: Тито ; Югославия ; България ; СССР ; ДС и КГБ ; КГБ
Бележки: ф. МВР, п.ф. 1, on. 5, а.е. 92, л. 7 - 8

 

 Record created 2010-12-04, last modified 2010-12-04


Fulltext:
Download fulltext
PDF