000018529 001__ 18529
000018529 037__ $$aSUDGTL-BGCWKGB-2010-460
000018529 041__ $$arus
000018529 100__ $$aФилатов
000018529 245__ $$aПисмо от С. И. Филатов до Р. Христозов, 2 октомври 1950 г.
000018529 260__ $$c1950
000018529 300__ $$a2
000018529 520__ $$aСъобщава за условията и процедурата по обезпечаване и снабдяване на две групи съветски офицери – съветници при МВР на НРБ.
000018529 596__ $$aф. МВР, п.ф. 1, on. 5, а.е. 92, л. 12 -13
000018529 6531_ $$aсъветски офицери – съветници в МВР
000018529 6531_ $$aФилатов
000018529 6531_ $$aХристозов
000018529 6531_ $$aЧервенков
000018529 6531_ $$aБългария
000018529 6531_ $$aСССР
000018529 6531_ $$aДС и КГБ
000018529 6531_ $$aКГБ
000018529 6531_ $$aМВР
000018529 8560_ $$fkgrozev@gmail.com
000018529 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/18529/files/SUDGTL-BGCWKGB-2010-460.pdf
000018529 909C0 $$Y1950
000018529 980__ $$aBGCWKGB