000018530 001__ 18530
000018530 037__ $$aSUDGTL-BGCWKGB-2010-461
000018530 041__ $$abul
000018530 100__ $$aХристозов
000018530 245__ $$aПисмо - отговор от Р. Христозов до С. И. Филатов, 31 октомври 1950 г.
000018530 260__ $$c1950
000018530 300__ $$a1
000018530 520__ $$aОбхваща повдигнатите от съветска страна въпроси по процедурата за обезпечаване и снабдяване на съветски офицери – съветници при МВР на НРБ.
000018530 596__ $$aф. МВР, п.ф. 1, on. 5, а.е. 92, л. 14
000018530 6531_ $$aсъветски офицери – съветници в МВР
000018530 6531_ $$aФилатов
000018530 6531_ $$aХристозов
000018530 6531_ $$aБългария
000018530 6531_ $$aСССР
000018530 6531_ $$aДС и КГБ
000018530 6531_ $$aКГБ
000018530 6531_ $$aМВР
000018530 8560_ $$fkgrozev@gmail.com
000018530 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/18530/files/SUDGTL-BGCWKGB-2010-461.pdf
000018530 909C0 $$Y1950
000018530 980__ $$aBGCWKGB