000018532 001__ 18532
000018532 037__ $$aSUDGTL-BGCWKGB-2010-463
000018532 041__ $$arus
000018532 245__ $$aВопросник, разпространяемьй американской разведкой среди, так называемых „бежанцев" и представителей реакционной эмиграции стран народной демократии, декември 1950 г.
000018532 260__ $$c1950
000018532 300__ $$a6
000018532 520__ $$a65-точков въпросник, разпространяван от американското разузнаване сред средите на т.нар бежанци и представители на реакционната емиграция от страните с народна демокрация.
000018532 596__ $$aф. НРС, п.ф. 9, on. 2, а.е. 798, 185 - 190
000018532 6531_ $$aкомунизъм
000018532 6531_ $$aтитовизъм
000018532 6531_ $$aТито
000018532 6531_ $$aСАЩ
000018532 6531_ $$aСССР
000018532 6531_ $$aДС и КГБ
000018532 8560_ $$fkgrozev@gmail.com
000018532 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/18532/files/SUDGTL-BGCWKGB-2010-463.pdf
000018532 909C0 $$Y1950
000018532 980__ $$aBGCWKGB