SUDGTL-BGCWKGB-2010-464

О списках товаров, експорт которьх в СССР и страны, народной демократии будет в дальнейем ограничен или запрещен, ноември 1950 г.


1950

Описание: Съобщава се за обсъждането на списък от стоки, чиито износ в СССР и страните с народна демокрация ще бъде в бъдеще ограничен или забранен.
Език: rus Страници: 2
Ключови думи: внос/износ ; САЩ ; Англия ; Франция ; СССР ; ДС и КГБ
Бележки: ф. НРС, п.ф. 9, on. 2, а.е. 798, 134 – 135

 

 Записът е създаден на 2010-12-04, последна промяна на 2010-12-04


Пълен текст:
Сваляне на пълен текст
PDF