000018535 001__ 18535
000018535 037__ $$aSUDGTL-BGCWKGB-2010-466
000018535 041__ $$abul
000018535 245__ $$aЗа свикването през пролетта на 1951 г. в Лондон конференция на социалистите, емигрирали от страните с народна демокрация, 9 януари 1951 г.
000018535 260__ $$c1951
000018535 300__ $$a3
000018535 520__ $$aСъобщава се за подготвянето на конференция на социалистите, емигрирали от страните с народна демокрация, която да подпомогне борбата с комунизма в Европа като припомни на всички опозиционни и враждебни опоненти в тези страни, че не са забравени. Търси се изработването на нова програма и тактика на борбата със съществуващия строй в страните с народна демокрация. 
000018535 596__ $$aф. НРС, п.ф. 9, on. 2, а.е. 799, л. 130 -132
000018535 6531_ $$aБеренс
000018535 6531_ $$aкомунизъм
000018535 6531_ $$aКОМИСКО
000018535 6531_ $$aИзточна Европа
000018535 6531_ $$aЦентрална Европа
000018535 6531_ $$aАнглия
000018535 6531_ $$aДС и КГБ
000018535 8560_ $$fkgrozev@gmail.com
000018535 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/18535/files/SUDGTL-BGCWKGB-2010-466.pdf
000018535 909C0 $$Y1951
000018535 980__ $$aBGCWKGB