@article{SUDGTL-BGCWKGB-2010-466,
   title    = "За свикването през пролетта на
           1951 г. в Лондон конференция на
           социалистите, емигрирали от
           страните с народна демокрация, 9
           януари 1951 г.",
   year     = "1951",
}