000018537 001__ 18537
000018537 037__ $$aSUDGTL-BGCWKGB-2010-468
000018537 041__ $$arus
000018537 245__ $$aО деятелъности эмигрантского „Болгарского национального комитета" (БНК), август 1951 г.
000018537 260__ $$c1951
000018537 300__ $$a1
000018537 520__ $$aРазгледана е дейността на БНК в Париж и, най-вече, тази на бившия български военен министър Дамян Велчев. Споменати са българските дипломати Мильо Милев и Николай Балабанов, както и лидерите на бившата аграрна партия Димитра Мацанкиева и Коста Шопова.
000018537 596__ $$aф. НРС, п.ф. 9, on. 2, а.е. 799, л. 136
000018537 6531_ $$aМеждународен селски съюз
000018537 6531_ $$aБългарски национален комитет
000018537 6531_ $$aБНК
000018537 6531_ $$aДамян Велчев
000018537 6531_ $$aМильо Милев
000018537 6531_ $$aНиколай Балабанов
000018537 6531_ $$aФранция
000018537 6531_ $$aБългария
000018537 6531_ $$aКГБ и ДС
000018537 8560_ $$fkgrozev@gmail.com
000018537 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/18537/files/SUDGTL-BGCWKGB-2010-468.pdf
000018537 909C0 $$Y1951
000018537 980__ $$aBGCWKGB