People who viewed this page also viewed:
(629)  ГОДИШНИК на СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Климент Охридски“ Исторически факултет: Докторантски четения – март ’2006 - ЛЮБОМИЛА СОЛЕНКОВА съставител - SUDGTL-MAGAZ-2011-170
(607)  Cod. D. Slavo 12: Типик, краят на ХVІІІ в. - Фрагментът е от сбирката на Университетска библиотека и е постъпил в ЦСВП през 1988 г.: - SUDGTL-MSS-2011-091
(604)  Cod. D. Slavo 18: Псалтикия (Рилска) от 1873 г. - В ЦСВП книгата е постъпила от колекцията на Университетска библиотека през 1988 г.: - SUDGTL-MSS-2011-109
(604)  Cod. D. Slavo 13: Епитимии, ХVІІІ в. - Ръкописът е постъпил в ЦСВП от Университетска библиотека през 1988 г.: - SUDGTL-MSS-2011-093
(596)  Интервю с Кольо Русев Тодоров - Георги Маринов - SUDGTL-AUDIO-2011-055


Download history: