Хората, които видяха тази страница, също разгледаха:
(649)  ГОДИШНИК на СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Климент Охридски“ Исторически факултет: Докторантски четения – март ’2006 - ЛЮБОМИЛА СОЛЕНКОВА съставител - SUDGTL-MAGAZ-2011-170
(626)  Cod. D. Slavo 18: Псалтикия (Рилска) от 1873 г. - В ЦСВП книгата е постъпила от колекцията на Университетска библиотека през 1988 г.: - SUDGTL-MSS-2011-109
(622)  Cod. D. Slavo 12: Типик, краят на ХVІІІ в. - Фрагментът е от сбирката на Университетска библиотека и е постъпил в ЦСВП през 1988 г.: - SUDGTL-MSS-2011-091
(622)  Cod. D. Slavo 13: Епитимии, ХVІІІ в. - Ръкописът е постъпил в ЦСВП от Университетска библиотека през 1988 г.: - SUDGTL-MSS-2011-093
(618)  Протокол "А" № 82 от заседанието на Политбюро на ЗК на БКП, състояло се на 28.І.1972 г. - SUDGTL-NATO-2010-047


История на свалянето: