SUDGTL-BOOK-2010-479

Албанското Възраждане

Дипломат [Никола Ризов]

1909
Книжарница Хр. Олчев София

Описание: Файлът съдържа книгата на Никола Ризов, публикувана под псевдонима Дипломат, "Албанското Възраждане". Авторът е брат на Димитър Ризов. През 1897 година завършва Школата за политически науки в Париж, след което за кратко е преподавател в Солунската българска мъжка гимназия, а по-късно постъпва на работа в Министерството на външните работи и изповеданията. Известно време е на дипломатическа служба в различни дипломатически агентства. Формат на файла - PDF. Размер на файла 25 МВ.
Език: bul Страници: 40
Ключови думи: Албания ; албанци ; Възраждане ; Балкански полуостров ; Източен въпрос ; Македония ; България
Бележки: Брошурата представлява интересен, български поглед върху зараждащото се или възраждащо се албанско национално движение и идея от ХІХ и началото на ХХ век. В началните страници, посочвайки евентуалните конфликти, които албанците ще имат в хода на утвърждаването на своята независима държава "с младотурците - по цялата линия, с Гърция - в Епир, с[ъс] Сърбия и Черна гора - в Косово поле и Северна Албания и с Гръцката Патриаршия - в Юго-Источна Албания (а и да не упоменаваме Австрия)" [стр. 6] Ризов отбелязва: "... нужно [e] - още от сега - и македонската българия [sic!], и свободните българи да определят своите отношения към албанците. И ето защо добре разбраните бълг[арски] интереси изискват от всички нас: да подържим усилията на албанския народ, насочени към неговото национално обособление".
Бележки: Библиотека Катедра История на Византия и балканските народи

 

 Записът е създаден на 2010-12-29, последна промяна на 2010-12-29


Пълен текст:
Сваляне на пълен текст
PDF