000018564 001__ 18564
000018564 037__ $$aSUDGTL-ETNOLOGY-2011-006
000018564 041__ $$aeng
000018564 245__ $$aцърква "Свети Георги", Темски манастир
000018564 260__ $$c1994-1995
000018564 300__ $$amult. p
000018564 500__ $$aNegative4-28-05 (№1/9268)
000018564 520__ $$aФасадата на църквата "Свети Георги", притвор и стенописи с изображението на светеца. Снимка от 1994-1995 г., размер 2100x1400px, 1.84 MB. 
000018564 6531_ $$aТемски манастир
000018564 6531_ $$aцърква
000018564 6531_ $$aСвети Георги
000018564 6531_ $$aпритвор
000018564 6531_ $$aграфити
000018564 6531_ $$aфотоархив
000018564 6531_ $$aЗападни покрайнини
000018564 8560_ $$fkgrozev@gmail.com
000018564 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/18564/files/SUDGTL-ETNOLOGY-2011-006.jpg
000018564 8564_ $$qhttp://lib.sudigital.org/record/18564/files/icon-SUDGTL-ETNOLOGY-2011-006.gif$$xicon
000018564 909C0 $$Y1994-1995
000018564 980__ $$aWEND