000018565 001__ 18565
000018565 037__ $$aSUDGTL-ETNOLOGY-2011-007
000018565 041__ $$aeng
000018565 245__ $$aМанастирска чешма, Темски манастир$$b(снимка 1 от 2)
000018565 260__ $$c1994-1995
000018565 300__ $$amult. p
000018565 500__ $$aNegative4-27-04 (№1/9268)
000018565 520__ $$aПреден план на чешмата пред църквата "Свети Георги". Снимка от 1994-1995 г., размер 1400x2100px, 2.11 MB. 
000018565 6531_ $$aТемски манастир
000018565 6531_ $$aцърква
000018565 6531_ $$aчешма
000018565 6531_ $$aСвети Георги
000018565 6531_ $$aнадписи
000018565 6531_ $$aфотоархив
000018565 6531_ $$aЗападни покрайнини
000018565 8560_ $$fkgrozev@gmail.com
000018565 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/18565/files/SUDGTL-ETNOLOGY-2011-007.jpg
000018565 8564_ $$qhttp://lib.sudigital.org/record/18565/files/icon-SUDGTL-ETNOLOGY-2011-007.gif$$xicon
000018565 909C0 $$Y1994-1995
000018565 980__ $$aWEND