000018569 001__ 18569
000018569 037__ $$aSUDGTL-ETNOLOGY-2011-011
000018569 041__ $$aeng
000018569 245__ $$aГрафити-притвор, Темски манастир$$b(снимка 1 от 16)
000018569 260__ $$c1994-1995
000018569 300__ $$amult. p
000018569 500__ $$aNegative3-23-11 (№1/9268)
000018569 520__ $$aБлизък план на надписи, издялани върху стенописите на църковния притвор. Снимка от 1994-1995 г., размер 2100x1400px, 1.76 MB.
000018569 6531_ $$aТемски манастир
000018569 6531_ $$aграфити
000018569 6531_ $$aнадписи
000018569 6531_ $$aпритвор
000018569 6531_ $$aфотоархив
000018569 6531_ $$aЗападни покрайнини
000018569 6531_ $$aТемски манастир (притвор-графити)
000018569 8560_ $$fkgrozev@gmail.com
000018569 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/18569/files/SUDGTL-ETNOLOGY-2011-011.jpg
000018569 8564_ $$qhttp://lib.sudigital.org/record/18569/files/icon-SUDGTL-ETNOLOGY-2011-011.gif$$xicon
000018569 909C0 $$Y1994-1995
000018569 909C4 $$dhttp://lib.sudigital.org/search?f=keyword&p=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%20%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B8%29&ln=en$$pВсички графити от притвора
000018569 980__ $$aWEND