000018571 001__ 18571
000018571 037__ $$aSUDGTL-ETNOLOGY-2011-013
000018571 041__ $$abg
000018571 245__ $$aГрафити-притвор, Темски манастир$$b(снимка 3 от 16)
000018571 260__ $$c1994-1995
000018571 300__ $$amult. p
000018571 500__ $$aNegative3-21-09 (№1/9268)
000018571 520__ $$aОбщ план на стенопис на Свети Георги върху стената на църковния притвор. Снимка от 1994-1995 г., размер 1400x2100px, 1.77 MB.
000018571 6531_ $$aТемски манастир
000018571 6531_ $$aграфити
000018571 6531_ $$aпритвор
000018571 6531_ $$aфотоархив
000018571 6531_ $$aЗападни покрайнини
000018571 6531_ $$aТемски манастир (притвор-графити)
000018571 8560_ $$fkgrozev@gmail.com
000018571 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/18571/files/SUDGTL-ETNOLOGY-2011-013.jpg
000018571 8564_ $$qhttp://lib.sudigital.org/record/18571/files/icon-SUDGTL-ETNOLOGY-2011-013.gif$$xicon
000018571 909C0 $$Y1994-1995
000018571 909C4 $$dhttp://lib.sudigital.org/search?f=keyword&p=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%20%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B8%29&ln=bg$$pВсички графити от притвора
000018571 980__ $$aWEND