Графити-притвор, Темски манастир: (снимка 5 от 16) - Всички графити от притвора: - SUDGTL-ETNOLOGY-2011-015
 
People who viewed this page also viewed:
(488)  ГОДИШНИК на СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Климент Охридски“ Исторически факултет: Докторантски четения – март ’2006 - ЛЮБОМИЛА СОЛЕНКОВА съставител - SUDGTL-MAGAZ-2011-170
(475)  Cod. D. Slavo 12: Типик, краят на ХVІІІ в. - Фрагментът е от сбирката на Университетска библиотека и е постъпил в ЦСВП през 1988 г.: - SUDGTL-MSS-2011-091
(468)  Портрет пред църквата "Свети Георги", Темски манастир - SUDGTL-ETNOLOGY-2011-028
(466)  Cod. D. Slavo 14: Кратко житие на св. Климент Охридски, краят на ХІХ в. - Постъпил в ЦСВП през 1986 г. от Университетска библиотека.: - SUDGTL-MSS-2011-092
(464)  Cod. D. Slavo 35: Книжица вместо огледалце за всякой българин, 1850 г. - От сбирката на Университетска библиотека.: - SUDGTL-MSS-2011-114


Download history: