Графити-притвор, Темски манастир: (снимка 9 от 16) - Всички графити от притвора: - SUDGTL-ETNOLOGY-2011-018
 
People who viewed this page also viewed:
(456)  ГОДИШНИК на СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Климент Охридски“ Исторически факултет: Докторантски четения – март ’2006 - ЛЮБОМИЛА СОЛЕНКОВА съставител - SUDGTL-MAGAZ-2011-170
(447)  England and France, 1455-1494 [Англия и Франция, 1455-1494 г.]: Historical Atlas by William R Shepherd Professor of History in Columbia University, New York - William R Shepherd - SUDGTL-MAPS-2011-199
(444)  Cod. D. Slavo 12: Типик, краят на ХVІІІ в. - Фрагментът е от сбирката на Университетска библиотека и е постъпил в ЦСВП през 1988 г.: - SUDGTL-MSS-2011-091
(444)  The Great Schism 1378-1417. France in 1453 [Великата схизма 1378-1417. Франция през 1453 г.]: Historical Atlas by William R Shepherd Professor of History in Columbia University, New York - William R Shepherd - SUDGTL-MAPS-2011-197
(444)  Cod. D. Slavo 17: Апокрифен сборник, първата половина на ХVІІІ в. - Ръкописът е получен в библиотеката на ЦСВП като дар по случай стогодишнината на СУ "Св. Климент Охридски".: - SUDGTL-MSS-2011-101


Download history: