Графити-притвор, Темски манастир: (снимка 11 от 16) - Всички графити от притвора: - SUDGTL-ETNOLOGY-2011-021
 
People who viewed this page also viewed:
(750)  Cod. D. Slavo 12: Типик, краят на ХVІІІ в. - Фрагментът е от сбирката на Университетска библиотека и е постъпил в ЦСВП през 1988 г.: - SUDGTL-MSS-2011-091
(749)  Портрет пред църквата "Свети Георги", Темски манастир - SUDGTL-ETNOLOGY-2011-028
(745)  Стенопис-наос, Темски манастир - SUDGTL-ETNOLOGY-2011-022
(743)  Графити-притвор, Темски манастир: (снимка 12 от 16) - Всички графити от притвора на църквата: - SUDGTL-ETNOLOGY-2011-023
(742)  Графити-притвор, Темски манастир: (снимка 15 от 16) - Всички графити от притвора на църквата: - SUDGTL-ETNOLOGY-2011-024


Download history: