000018581 001__ 18581
000018581 037__ $$aSUDGTL-ETNOLOGY-2011-023
000018581 041__ $$abul
000018581 245__ $$aГрафити-притвор, Темски манастир$$b(снимка 12 от 16)
000018581 260__ $$c1994-1995
000018581 300__ $$amult. p
000018581 500__ $$aNegative1-10-22 (№1/9268) 
000018581 520__ $$aБлизък план на надпис върху изображение на Свети Георги от притворната стена на кръстената на него църква в Темския манастир. Снимка от 1994-1995 г., размер 2100x1400px, 1.91 MB.
000018581 6531_ $$aТемски манастир
000018581 6531_ $$aграфити
000018581 6531_ $$aнадписи
000018581 6531_ $$aпритвор
000018581 6531_ $$aСвети Георги
000018581 6531_ $$aфотоархив
000018581 6531_ $$aЗападни покрайнини
000018581 6531_ $$aТемски манастир (притвор-графити) 
000018581 8560_ $$fkgrozev@gmail.com
000018581 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/18581/files/SUDGTL-ETNOLOGY-2011-023.jpg
000018581 8564_ $$qhttp://lib.sudigital.org/record/18581/files/icon-SUDGTL-ETNOLOGY-2011-023.gif$$xicon
000018581 909C0 $$Y1994-1995
000018581 909C4 $$dhttp://lib.sudigital.org/search?f=keyword&p=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%20%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B8%29&ln=bg$$pВсички графити от притвора на църквата
000018581 980__ $$aWEND