000018583 001__ 18583
000018583 037__ $$aSUDGTL-ETNOLOGY-2011-024
000018583 041__ $$abul
000018583 245__ $$aГрафити-притвор, Темски манастир$$b(снимка 15 от 16)
000018583 260__ $$c1994-1995
000018583 300__ $$amult. p
000018583 500__ $$aNegative1-07-19 (№1/9268)
000018583 520__ $$aСимволи, издраскани върху част от стенопис, изобразяващ Свети Георги на коня. Снимка от 1994-1995 г., размер 2100x1400px, 1.80 MB.
000018583 6531_ $$aТемски манастир
000018583 6531_ $$aграфити
000018583 6531_ $$aнадписи
000018583 6531_ $$aпритвор
000018583 6531_ $$aСвети Георги
000018583 6531_ $$aфотоархив
000018583 6531_ $$aЗападни покрайнини
000018583 6531_ $$aТемски манастир (притвор-графити)
000018583 8560_ $$fkgrozev@gmail.com
000018583 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/18583/files/SUDGTL-ETNOLOGY-2011-024.jpg
000018583 8564_ $$qhttp://lib.sudigital.org/record/18583/files/icon-SUDGTL-ETNOLOGY-2011-024.gif$$xicon
000018583 909C0 $$Y1994-1995
000018583 909C4 $$dhttp://lib.sudigital.org/search?f=keyword&p=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%20%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B8%29&ln=bg$$pВсички графити от притвора на църквата
000018583 980__ $$aWEND