000018585 001__ 18585
000018585 037__ $$aSUDGTL-ETNOLOGY-2011-026
000018585 041__ $$abul
000018585 245__ $$aГрафити-притвор, Темски манастир$$b(снимка 13 от 16)
000018585 260__ $$c1994-1995
000018585 300__ $$amult. p
000018585 500__ $$aNegative1-09-21 (№1/9268)
000018585 520__ $$aЧерни и бели графити върху горната част на стенопис на Свети Георги от едноименната църква. Снимка от 1994-1995 г., размер 2100x1400px, 1.72 MB.
000018585 6531_ $$aТемски манастир
000018585 6531_ $$aграфити
000018585 6531_ $$aнадписи
000018585 6531_ $$aпритвор
000018585 6531_ $$aСвети Георги
000018585 6531_ $$aфотоархив
000018585 6531_ $$aЗападни покрайнини
000018585 6531_ $$aТемски манастир (притвор-графити)
000018585 8560_ $$fkgrozev@gmail.com
000018585 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/18585/files/SUDGTL-ETNOLOGY-2011-026.jpg
000018585 8564_ $$qhttp://lib.sudigital.org/record/18585/files/icon-SUDGTL-ETNOLOGY-2011-026.gif$$xicon
000018585 909C0 $$Y1994-1995
000018585 909C4 $$dhttp://lib.sudigital.org/search?f=keyword&p=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%20%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B8%29&ln=bg$$pВсички графити от притвора на църквата
000018585 980__ $$aWEND