000018586 001__ 18586
000018586 037__ $$aSUDGTL-ETNOLOGY-2011-027
000018586 041__ $$abul
000018586 245__ $$aГрафити-притвор, Темски манастир$$b(снимка 16 от 16)
000018586 260__ $$c1994-1995
000018586 300__ $$amult. p
000018586 500__ $$aNegative1-06-18 (№1/9268)
000018586 520__ $$aБлизък план на щетите, нанесени върху стенописите от притвора на църквата "Свети Георги" в Темския манастир. Снимка от 1994-1995 г., размер 2100x1400px, 1.75 MB.
000018586 6531_ $$aТемски манастир
000018586 6531_ $$aграфити
000018586 6531_ $$aнадписи
000018586 6531_ $$aпритвор
000018586 6531_ $$aСвети Георги
000018586 6531_ $$aфотоархив
000018586 6531_ $$aЗападни покрайнини
000018586 6531_ $$aТемски манастир (притвор-графити)
000018586 8560_ $$fkgrozev@gmail.com
000018586 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/18586/files/SUDGTL-ETNOLOGY-2011-027.jpg
000018586 8564_ $$qhttp://lib.sudigital.org/record/18586/files/icon-SUDGTL-ETNOLOGY-2011-027.gif$$xicon
000018586 909C0 $$Y1994-1995
000018586 980__ $$aWEND