@article{SUDGTL-ETNOLOGY-2011-028,
   title    = "Портрет пред църквата "Свети
           Георги", Темски манастир",
   year     = "1994",
   note     = "Negative0-05-28 (№1/9268) ",
}