SUDGTL-BOOK-2011-019

За прашањето на Балканската федерација

Моша Пијаде

1949
б.и. Скопје

Описание: Пропагандна югославска брошура, отпечатана на македонски език. Авторът Моша Пияде - Чича Јанко (4.1.1890-15.3.1957), е изтъкнат деец на комунистическото движение в Югославия от еврейски произход, съратник на Йосип Броз Тито, председател на скупщината на ФНРЮ (1954-1957). През 1922 г. представлява ЮКП на Втората конференция на Балканската комунистическа федерация в София. Формат на файла - PDF. Размер на файла 1,9 МВ.

Виж още:
Анамнезис

Език: bul Страници: 32
Ключови думи: Балканска федерация ; Балкански полуостров ; пропаганда ; комунистически дейци ; България, 1944-1989 ; Югославия ; Македония ; История на политическите идеи ; Съвременна история ; ХХ век
Бележки: Брошурата отразява официалната гледна точка на ЮКП по въпроса за историята на движението за Балканска федерация с акцент върху развитието на преговорите между Белград и София за изграждане на обща държава в периода 1944-1948 г. Издадена е скоро след началото на конфликта Тито-Сталин (1948-1953).
Бележки: Библиотека Катедра История на Византия и балканските народи

 

 Record created 2011-01-06, last modified 2011-01-06


Fulltext:
Download fulltext
PDF